3658 | DB-II-m-A-17738.03 – Ruinele bisericii „Sf. Nicolae” (1698-1699) – din Pajişte; DB-II-m-A-17738.05 – Capelă (1868); sat / comuna Văcărești, în incinta Curţii Văcăreştilor.

Stare actuală: Ruine aflate în LMI: DB-II-m-A-17738.03 - Ruinele bisericii „Sf. Nicolae” (1698-1699) - din Pajişte; DB-II-m-A-17738.05 - Capelă (1868); sat / comuna Văcărești, în incinta Curţii Văcăreştilor.
cod LMI: DB-I-m-A-17146.01; DB-II-m-A-17738; DB-II-m-A-17738.03
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, comuna Văcărești, Ruinele conacului Văcărescu (secolul XVIII). Corespondență, proces verbal, schite, desene, planuri, referitoare la clasarea conacului cu anexe și parcului. Decret regal din 1947, privind clasarea conacului și parcului Văcărești. Biserica „Adormirea Maicii Domnului, Nașterea Maicii Domnului și Sf. Nicolae”(1698-1699), sat/comuna Văcărești. Chestionar. Schițe, planuri. Capela „Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul” (1880), aparținând conacului Văcărescu.
Nr. filelor: 31
Număr dosar: 3658