3777 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (1624), sat Zagavia, comuna Scobinți; Biserica „Buna Vestire” (1849), sat Bădeni, comuna Scobinți.

Stare actuală: Biserica de lemn „Sf. Dimitrie” (cca 1700) a dispărut. Bisericuța aflată în partea satului numită Ruși, este marcată azi prin intermediul unei troițe și a câtorva morminte. Din vechea biserică s-au donat unele obiecte: catapeteasma - bisericii din satul Miletin, așezare care i-a adăpostit pe sticlăreni în refugiul din timpul celui de-al doilea război mondial, celelalte icoane și obiecte bisericești fiind păstrate în noua biserică Duminica Tuturor Sfinților”.
cod LMI: IS-II-m-B-04271; IS-II-m-B-04100
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1930
Cuprinsul dosarului: Județul Iași, comuna Scobinți(fostă Bădeni), cătun Zagavia, Biserica fostei mănăstiri (1830). Chestionar, corespondență parohie, episcopie, Comisiunea Monumentelor Istorice, Antemăsurători, devize. Comuna Scobinți, cătun Sticlăria, parohia Zbiereni, Biserică de lemn „Sf. Dimitrie”(cca 1700). Chestionar. Comuna Scobinți, cătun Sticlăria, Biserica de lemn filială „Sf. Nicolae” (cca 2/2 secolul XIX). Chestionar.
Observații: Biserica din satul Sticlăria, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, care și-a păstrat și hramul bisericii vechi (S f. M.Mc. Dimitrie), a fost construită în perioada 1953-1957.
Nr. filelor: 10
Număr dosar: 3777