0009 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Adânca, comuna Gura Ocniței

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Adânca, comuna Gura Ocniței
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: ADÂNCA, jud. Dâmboviţa - Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar, corespondenţă, referate, deviz reparaţii; proiect lucrări reparaţii (cu planuri); istoric. Semnatari: V. Drăghiceanu, V. Moisescu, I. Mihail, Petrescu Dragoe, M. Râmniceanu.
Observații: Dosarul conţine şi documente de la Biserica din Săcuieni
Nr. filelor: 60
Număr dosar: 0009