0090 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Aroneanu, comuna Aroneanu

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Aroneanu, comuna Aroneanu
cod LMI: IS-II-m-A-04098
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: ARONEANU , jud.laşi. Biserica Sf. Nicolae. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize. Starea mon., reparaţii (construcţie, pictură, catapeteasmă); condiţii pentru executarea reparaţiilor, schițe-releveu, descriere și reparații după avariile produse în timpul războiului. Cu referiri asupra: Căt. Şarogari, Biserica. Sf. Varvara. S. Rediu-Aldei (biserica). Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, P. Antonescu, N. Ghika-Budești, H. Teodoru, A. Sacerdoţeanu.
Nr. filelor: 115
Număr dosar: 0090