0091 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Aroneanu, comuna Aroneanu

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Aroneanu, comuna Aroneanu
cod LMI: IS-II-m-A-04098
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1922
Cuprinsul dosarului: ARONEANU, jud. laşi. Biserica Aron Vodă. Corespondenţă, deviz. Starea mon., reparaţii. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika.
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 0091