0236 | Biserica „Sf. Treime”și „Sf. Vasile”, sat Bătești, comuna Brazi; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Bătești, comuna Brazi

Denumire: Biserica „Sf. Treime”și „Sf. Vasile”, sat Bătești, comuna Brazi; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Bătești, comuna Brazi
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: BĂTEŞTI, jud. Prahova. Biserica Sf. Treime, Sf. Vasile. Biserica Naşterea Maicii Domnului. Chestionare, corespondenţă, măsurătoare-deviz, procese-verbale, referat, caiet de sarcini, stare: reparaţii. Semnatari: H. Teodoru, N. Ghika, V. Brătulescu, P. Antonescu, E. Costescu.
Nr. filelor: 34
Număr dosar: 0236