0271 | Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Goila, comuna Căbești; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Talpe, comuna Drăgănești; Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, municipiul Beiuș

Denumire: Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Goila, comuna Căbești; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Talpe, comuna Drăgănești; Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", municipiul Beiuș
cod LMI: BH-II-m-B 01154; BH-II-m-B 01211; BH-II-m-B-20984
Județ: Bihor
Anii de corespondență: 1939
Cuprinsul dosarului: BEIUȘ, jud. Bihor. Referiri asupra a zece bis. vechi de lemn (Căbeşti, Talpe; ş.a.). Biserica ortodoxă română. Restaurare (construcţie, pictură). Corespondenţă, proces-verbal, recepţie. Semnatari: V. Brătulescu, I. Mihail.
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 0271