0320 | Mănăstirea Bistrița, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” („Înălțarea Domnului” și „Sf. Ana”), sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Turn clopotniță cu Paraclisul „Sf. Ioan cel Nou”, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Turn intrare cu Paraclisul „Sf. Nicolae”, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Mănăstirea Sihăstria Tarcăului, sat Schitu Tarcău, comuna Tarcău

Denumire: Mănăstirea Bistrița, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” („Înălțarea Domnului” și „Sf. Ana”), sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Turn clopotniță cu Paraclisul „Sf. Ioan cel Nou”, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Turn intrare cu Paraclisul „Sf. Nicolae”, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun; Mănăstirea Sihăstria Tarcăului, sat Schitu Tarcău, comuna Tarcău
cod LMI: NT-II-a-A-10593; NT-II-m-A-10593.01; NT-II-m-A-10593.02; NT-II-m-A-10593.03; NT-II-a-A-10701
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: BISTRIŢA, jud. Neamţ, Mănăstirea, Biserica Adormirea. Paraclise: Sf. loan cel Nou Sf. N-Iae. Clopotniţă, Ştefan cel Mare. Schitul Tarcău, clădirea dinspre apus a m-rii. Chestionare, corespondenţă, referat, procese-verbale, devize, Stare. Reparaţii. Construcţie, pictură. Descoperiri (frescă), Semnatari: N. lorga, St. Balş, N. Ghika, V. Drăghiceanu, Pimen mitropolitul Moldovei, V. Brătulescu, H, Teodoru, Cu referiri asupra cercetărilor întreprinse de prof. arheolog Tafrali.
Nr. filelor: 79
Număr dosar: 0320