0321 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a fostului schit Țigănia (Schitul Păr), sat Bistrița, comuna Costești

Denumire: Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a fostului schit Țigănia (Schitul Păr), sat Bistrița, comuna Costești
cod LMI: VL-II-m-B-09671
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: BISTRIŢA, com. Costeşti, jud. Vâlcea. Biserica Naşterea Maicii Domnului. Chestionar.
Nr. filelor: 2
Număr dosar: 0321