0336 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Cocoșești, comuna Păulești

Denumire: Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Cocoșești, comuna Păulești
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1923
Cuprinsul dosarului: BLEAJOI - Prahova, Căt. Cocoşeşti, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Chestionar, corespondenţă. Semnatari: N. Ghika ş.a.
Observații: Cocoșești, în prezent sat în comuna Păulești, jud. Prahova
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 0336