0371 | Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”

Denumire: Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”
Județ: Buzău
Anii de corespondență: 1921-1922
Cuprinsul dosarului: BOLDU, jud. Rm. Sărat, Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. Chestionar, corespondenţă. Starea monumentului (ruină). Reparaţii şi construirea unei turle (se solicită aviz). Semnatari: N. Ghika ş.a.
Observații: Demolată
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 0371