0370 | Ruinele bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, oraș Boldești-Scăeni; Biserica „Sf. Treime”, localitatea Seciu, oraș Boldești -Scăeni

Denumire: Ruinele bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, oraș Boldești-Scăeni; Biserica „Sf. Treime”, localitatea Seciu, oraș Boldești -Scăeni
cod LMI: PH-II-m-B-16362; PH-II-m-B-16625
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: BOLDEŞTI, jud. Prahova, Biserica Sf. Voievozi. Căt. Seciu, Biserica Sf. Treime. Căt. Şipotu, Biserica Adormirea. Chestionare, corespondenţă, procese-verbale, memoriu justificativ, măsurători şi devize, caiet de sarcini, planuri. Stare, Construcţii, pictură. Reparaţii. Semnatari: N. lorga, V. Brătulescu, H. Teodoru, E. Costescu, N. Ghika.
Observații: Boldești, fost sat în comuna Boldeşti, care s-a unit (la 17 febr. 1968) cu satele Scăeni, Colonia Boldeşti şi Balaca şi a format oraşul Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova
Nr. filelor: 81
Număr dosar: 0370