0377 | Biserica „Sf. Ioan Bogoslov” sat Corni, comuna Bodești

Denumire: Biserica „Sf. Ioan Bogoslov” sat Corni, comuna Bodești
cod LMI: NT-II-m-B-10610
Județ: Neamț
Cuprinsul dosarului: BODEŞTI, jud. Neamţ, Biserica Sf. Nicolae. Căt. Corni, Bis. Sf. loan. Căt. Oslobeni, Bis. Sf. Nicolae. Căt. Bodeştii de Sus. Bis. Buna Vestire, Sf. Nicolae. Căt. Dumbravele, Bis. Naşterea Maicii Domnului. Căt. Bodeştii de Jos, Bis. Sf. Voievozi. Chestionare, corespondenţă, proces-verbal. Semnatari: H. Teodoru ş.a.
Observații: Bodești de Sus, vechile denumiri (până la 17 febr. 1968) ale satului şi comunei Bodeşti, jud. Neamţ
Nr. filelor: 15
Număr dosar: 0377