0440 | Casa Sfatului (azi Muzeu), Bastionul Țesătorilor, Cârciuma nr.5, Casa muncitorească, municipiul Brașov

Denumire: Casa Sfatului (azi Muzeu), Bastionul Țesătorilor, Cârciuma nr.5, Casa muncitorească, municipiul Brașov
cod LMI: BV-II-m-A-11586; BV-II-m-A-11294.01
Județ: Brașov
Anii de corespondență: 1940-1952
Cuprinsul dosarului: BRAŞOV, Casa Sfatului (Muzeu), P-ţa Publică, Bastionul ţesătorilor, Muzeul Orânduirii Feudale, Cârciuma nr. 5, Sala muncitorească. Antemăsurătoare-deviz, acte financiare, corespondenţă, referate, procese-verbale, memorii, instrucţiuni, caiet sarcini, schiţă. Restaurare, amenajări. Semnatari: V. Brătulescu, Şt. Balş, H. Teodoru.
Nr. filelor: 86
Număr dosar: 0440