0470 | Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan”, comuna Ion Creangă; Biserica „Trei Ierarhi”, Bis. „Sf Vasile, Grigore şi loan”

Denumire: Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan”, comuna Ion Creangă; Biserica „Trei Ierarhi”, Bis. „Sf Vasile, Grigore şi loan”
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: BRĂTEANU, jud. Roman, BisericaTăierea Capului Sf. loan, Biserica Trei Ierarhi, Biserica Sf. Vasile, Grigore şi loan. Chestionare.
Nr. filelor: 3
Număr dosar: 0470