0480 | Biserica „Sf. Nicolae”, localitatea Breaza de Sus, oraș Breaza, PH-II-m-A-16367; Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, localitate Podu Vadului, oraș Breaza; Biserica Sf. Gheorghe, localitate Breaza de Jos, oraș Breaza

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, localitatea Breaza de Sus, oraș Breaza, PH-II-m-A-16367; Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, localitate Podu Vadului, oraș Breaza; Biserica Sf. Gheorghe, localitate Breaza de Jos, oraș Breaza
cod LMI: PH-II-m-A-16367
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1936
Cuprinsul dosarului: BREAZA DE SUS, jud. Prahova, Biserica Sf. Nicolae, Schimbarea la Faţă. Căt. Podul Vadului, Biserica Naşterea Sf. loan Botezătorul. Căt. Breaza de Jos, Biserica Sf. Gheorghe. Chestionare, corespondenţă, raport, deviz, reparaţii. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, V. Brătulescu.
Nr. filelor: 21
Număr dosar: 0480