0483 | Biserica „Sf. Mihail și Gavriil”, sat Brebu Mănăstirei, comuna Brebu; Biserica „Sf. Treime”, sat Petriceaua, comuna Brebu

Denumire: Biserica „Sf. Mihail și Gavriil”, sat Brebu Mănăstirei, comuna Brebu; Biserica „Sf. Treime”, sat Petriceaua, comuna Brebu
cod LMI: PH-II-m-A-16375.01
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1949
Cuprinsul dosarului: BREBU, jud. Prahova, Biserica Sf. Voievozi (fostă m-re). Sat Petriceaua, Biserica Sf. Treime.Chestionare, corespondenţă, referate, devize, procese-verbale, memoriu, caiet de sarcini, acte financiare, schiţe-planuri. Stare, lucrări de reparaţii, restaurare. Semnatari: N. lorga, D. Onciul, N. Ghika, H. Teodoru, Şt. Balş, E. Costescu, V. Brătulescu.
Observații: Biserica „Sf. Mihail și Gavriil” face parte din ansamblul Fosta mănăstire Brebu sat Brebu Mănăstirei, comuna Brebu, PH-II-a-A-16375
Nr. filelor: 249
Număr dosar: 0483