0499 | Cula Cuțui, sat Broșteni, comuna Broșteni

Denumire: Cula Cuțui, sat Broșteni, comuna Broșteni
cod LMI: MH-II-m-A-10272
Județ: Mehedinți
Anii de corespondență: 1934-1951
Cuprinsul dosarului: BROŞTENI, jud. Mehedinţi, Cula Cuţui. Corespondenţă, antemăsurători-devize. Stare, restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru.
Nr. filelor: 11
Număr dosar: 0499