0500 | Biserica „Sf Nicolae”, cătun Şindilari; Biserica „Sf Gheorghe”, cătun Arva; Biserica „Sf Ioan”, sat Broșteni, comuna Broșteni

Denumire: Biserica „Sf Nicolae”, cătun Şindilari; Biserica „Sf Gheorghe”, cătun Arva; Biserica „Sf Ioan”, sat Broșteni, comuna Broșteni
Județ: Vrancea
Anii de corespondență: 1921-1923
Cuprinsul dosarului: BROŞTENI, Putna, Biserica Sf. Nicolae. Căt. Şindilari, Biserica Sf. Gheorghe. Căt. Arva, Biserica Sf. loan. Chestionare, corespondenţă, condiţii speciale, planuri, antemăsurători-deviz, caiet de sarcini. Semnatari: H. Teodoru, V. Brătulescu, Gr. lonescu, N. Ghika, St. Balş, I. Mihail. Starea monumentelor. Reparaţii. Spălarea şi refacerea picturii. Fonduri.
Observații: Broșteni sat, comuna Broșteni, jud. Vrancea; Şindrilari, sat în comuna Reghiu, jud. Vrancea; Arva, sat în comuna Broşteni, jud. Vrancea
Nr. filelor: 49
Număr dosar: 0500