1028 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cioranii de Sus; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cioranii de Jos, com. Ciorani, jud. Prahova

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cioranii de Sus; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cioranii de Jos, com. Ciorani, jud. Prahova
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: CIORANII DE SUS, jud. Prahova - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; Cioranii de Jos - Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar, deviz reparaţii, descriere, numeroase modificări; semnatar: H. Teodoru.
Nr. filelor: 27
Număr dosar: 1028