1098 | Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung

Denumire: Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung
cod LMI: AG-II-a-A-13547
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1947
Cuprinsul dosarului: CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă: chestionar, descriere pisanie paraclis, recepţie montare mobilier muzeu (cu planşe, detalii), acte financiare; semnatari: A. Scheletti, H. Teodoru.
Nr. filelor: 121
Număr dosar: 1098