1100 | Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung

Denumire: Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung
cod LMI: AG-II-a-A-13547
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1944-1948
Cuprinsul dosarului: CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă: corespondenţă, deviz suplimentar pentru restaurare clopotniţă şi stăreţie (1944), recepţie lucrări restaurare casa M. Basarab, deviz restaurare casa-muzeu (cu 1 planşă, 1944), referate, deviz restaurare chilii (1944), listă cu obiecte pentru muzeu (1948), norme pentru consolidare cruci (1948); semnatari: H. Teodoru, Şt. Balş, prefect T. Nicolau, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu.
Observații: Inventar obiecte din muzeu; detalii schițe releveu casa Matei Basarab, în plic anexă.
Nr. filelor: 392
Număr dosar: 1100