1112 | Pod de piatră, sat Cârjoaia, com. Cotnari

Denumire: Pod de piatră, sat Cârjoaia, com. Cotnari
cod LMI: IS-II-m-B-04117
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1943
Cuprinsul dosarului: CÂRJOAIA, jud. laşi - Pod de piatră: corespondenţă, presupunerea că ar exista din vremea lui Ştefan cel Mare; semnatar: Şt. Balş.
Nr. filelor: 12
Număr dosar: 1112