1145 | Ruine Pod, sat Cocargeaua, com. Borcea

Denumire: Ruine Pod, sat Cocargeaua, com. Borcea
Județ: Călărași
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COCARGEAUA, jud. Ialomiţa - ruine picior de pod: corespondenţă; semnatar: prefectura Ialomiţa.
Observații: Sat Cocargeaua azi sat/com. Borcea, jud. Călărași
Nr. filelor: 3
Număr dosar: 1145