1146 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Cocorăști, com. Pleșoiu

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Cocorăști, com. Pleșoiu
cod LMI: OT-II-m-B-08823
Județ: Olt
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COCORĂŞTI, jud. Romanaţi - Biserica Sf. Nicolae: chestionar.
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 1146