1149 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Cocora

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Cocora
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COCORA, jud. Ialomiţa - Biserica Sf. Nicolae: chestionar.
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 1149