1162 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Colceag

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Colceag
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COLCEAG, jud. Prahova - Biserica Sf. Nicolae: chestionar.
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 1162