1182 | Biserica „Sf. Împărați”, sat/ com. Comarna

Denumire: Biserica „Sf. Împărați”, sat/ com. Comarna
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1947
Cuprinsul dosarului: COMARNA, com. Poieni, jud. laşi - Biserica Sf. Împăraţi: chestionar, corespondenţă.
Observații: Fosta comună Poieni, azi comuna Comarna, jud. Iași
Nr. filelor: 8
Număr dosar: 1182