1214 | Biserica „Sf. Treime”, sat/com. Corbi, AG-II-m-B-13605; Biserica de lemn, sat Corbi (fost Piua)/com. Corbi; Biserica „Cuv. Paraschiva”, sat Poienărei (fost Poienari), com. Corbi; Biserica parohială, sat Corbi(fost Alexandria)/com. Corbi; Biserica rupestră „Sf. Apostoli”, sat Jghiaburi, com. Corbi, AG-II-m-A-13710.01

Denumire: Biserica „Sf. Treime”, sat/com. Corbi, AG-II-m-B-13605; Biserica de lemn, sat Corbi (fost Piua)/com. Corbi; Biserica „Cuv. Paraschiva”, sat Poienărei (fost Poienari), com. Corbi; Biserica parohială, sat Corbi(fost Alexandria)/com. Corbi; Biserica rupestră „Sf. Apostoli”, sat Jghiaburi, com. Corbi, AG-II-m-A-13710.01
cod LMI: AG-II-m-B-13605; AG-II-m-A-13710.01
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1938
Cuprinsul dosarului: CORBI, jud. Muscel - Biserica Sf. Treime: chestionar, corespondenţă; Piua -Bis. de lemn; Poienari - Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, Alexandria -Bis. parohială; Jghiaburi, Biserica Rupestră: chestionare.
Observații: satele Alexandria, Piua sunt comasate sat Corbi/com Corbi, jud. Argeș
Nr. filelor: 36
Număr dosar: 1214