1216 | Biserica „Sf. Treime”, sat/com. Corbii Mari

Denumire: Biserica „Sf. Treime”, sat/com. Corbii Mari
cod LMI: DB-II-m-A-17435
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1921-1930
Cuprinsul dosarului: CORBII MARI, jud. Vlaşca - Biserica Sf. Treime: chestionar, corespondenţă, deviz restaurare pictură (1929); semnatari: I. Mihail.
Nr. filelor: 11
Număr dosar: 1216