1218 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Corbișori, com. Corbi, jud. Argeș

Denumire: Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Corbișori, com. Corbi, jud. Argeș
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: CORBŞORI, jud. Muscel - Biserica Naşterea Maicii Domnului: chestionar.
Nr. filelor: 2
Număr dosar: 1218