1226 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat/com. Cornățelu; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Alunișu(fost Cocoș), com. Cornățelu; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Slobozia, com. Cornățelu

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat/com. Cornățelu; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Alunișu(fost Cocoș), com. Cornățelu; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Slobozia, com. Cornățelu
cod LMI: DB-II-m-A-17437; DB-II-m-B-17320; DB-II-m-B-17702
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: CORNĂŢELU, jud. Dâmboviţa - Biserica A. M. D. - referate, deviz reparaţii (1938), releveu, după cutremur (1940), deviz consolidare (1942); Cocoş -Bis. Adormirea Maicii Domnului: chestionar; semnatari: S. Becu, V. Moisescu.
Observații: sat Aluniș (fost Cocoș)/com. Cornățelu; jud. Dâmbovița
Nr. filelor: 98
Număr dosar: 1226