1240 | Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Corobăi, com Drăgotești; Biserica „Sf. Voievozi”, sat/com. Drăgotești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Bohorel, com. Negomir; jud. Gorj

Denumire: Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Corobăi, com Drăgotești; Biserica „Sf. Voievozi”, sat/com. Drăgotești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Bohorel, com. Negomir; jud. Gorj
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COROBĂILE, com. Drăgotești. jud. Mehedinţi - Biserica Sf. Împăraţi, Drăgotești - Biserica Sf. Voievozi; Bohorelul - Biserica de lemn Sf. Nicolae: chestionare.
Nr. filelor: 17
Număr dosar: 1240