1246 | Biserica „ Sf. Filoftea”, sat/com. Cosmești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Blejești; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Sericu, com. Blejești, TR-II-m-A-14456

Denumire: Biserica „ Sf. Filoftea”, sat/com. Cosmești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Blejești; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Sericu, com. Blejești, TR-II-m-A-14456
cod LMI: TR-II-m-A-14456
Județ: Teleorman
Anii de corespondență: 1921-1930
Cuprinsul dosarului: COSMEŞTI, jud. Vlaşca - Biserica de lemn Sf. Filofteia: chestionar, Blejeşti -Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; Sericu - Biserica filială: corespondenţă şi deviz reparaţii (1930).
Nr. filelor: 20
Număr dosar: 1246