1243 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Cosâmbești, IL-II-m-B-14107; Biserica „Înălțarea Domnului”, sat Giumbășani, com. Cosâmbești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului și Sf. Arhangheli”, sat Popești, com. Cosâmbești; jud. Ialomița

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Cosâmbești, IL-II-m-B-14107; Biserica „Înălțarea Domnului”, sat Giumbășani, com. Cosâmbești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului și Sf. Arhangheli”, sat Popești, com. Cosâmbești; jud. Ialomița
cod LMI: IL-II-m-B-14107
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COSÂMBEȘTI, jud. Ialomiţa - Biserica Sf, Nicolae; Popești - Biserica Adormirea şi Sf. Arhangheli; Gimbăşani — Biserica Înălţarea Domnului: chestionare.
Nr. filelor: 15
Număr dosar: 1243