1245 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Coslogeni, com Dichiseni

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Coslogeni, com Dichiseni
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COSLOGENI, jud. Ialomiţa - Biserica de lemn Sf. Nicolae: chestionar.
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 1245