1254 | Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat/com. Costișa; Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, sat/com. Costișa, jud. Neamț

Denumire: Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat/com. Costișa; Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, sat/com. Costișa, jud. Neamț
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1936-1950
Cuprinsul dosarului: COSTIŞA, jud. Neamţ - Biserica Sf. Împăraţi: chestionar, Zbereşti - Biserica Naşterea Sf. loan Botezătorul: chestionar, corespondenţă, deviz reparaţii (cu releveu).
Observații: sat Zberești a fost desființat și comasat cu satul Costișa
Nr. filelor: 34
Număr dosar: 1254