1263 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Cotești, com. Godeni

Denumire: Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Cotești, com. Godeni
cod LMI: AG-II-m-B-13621
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COTEŞTI, jud. Muscel - Biserica Naşterea Maicii Domnului: chestionar.
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 1263