1349 | Biserica „Sf. Voievozi”, sat/com. Cristești, IS-II-a-A-04112; Biserica „Sf. Apostoli”, sat Homița, com. Cristești, IS-II-m-B-04182; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Herești, com. Cristești; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Boureni, com. Moțca, jud. Iași; Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Moțca, jud. Iași; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Broșteni, com. Miroslăvești; Schit Soci, sat Soci, com. Miroslăvești, jud. Iași

Denumire: Biserica „Sf. Voievozi”, sat/com. Cristești, IS-II-a-A-04112; Biserica „Sf. Apostoli”, sat Homița, com. Cristești, IS-II-m-B-04182; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Herești, com. Cristești; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Boureni, com. Moțca, jud. Iași; Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Moțca, jud. Iași; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Broșteni, com. Miroslăvești; Schit Soci, sat Soci, com. Miroslăvești, jud. Iași
cod LMI: IS-II-a-A-04112; IS-II-m-B-04182
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1947
Cuprinsul dosarului: CRISTEŞTI, jud. Suceava - Biserica Sf. Voievozi: chestionar, corespondenţă, descriere pictură, articol din ziarul „Curentul" (1938), deviz reparaţii, Boureni - Biserica Naşterea Maicii Domnului: chestionar; Soci - Schitul Soci: chestionar, corespondenţă, descriere; Hereşti - Biserica Cuvioasa Paraschiva: chestionar; Homiţa - Biserica de lemn Sf. Apostoli: chestionar; Moţca - Biserica de lemn Sf. Nicolae: chestionar; Broşteni - Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar, deviz reparaţii; semnatari: I. Mihail, N. lorga.
Nr. filelor: 65
Număr dosar: 1349