0904 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Negrești, com. Bâra, jud. Neamț; Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat/ com. Bâra, jud. Neamț; Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavriil”, sat/ com. Oțeleni, jud. Iași

Denumire: Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Negrești, com. Bâra, jud. Neamț; Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat/ com. Bâra, jud. Neamț; Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavriil”, sat/ com. Oțeleni, jud. Iași
Județ: Neamț; Iași
Anii de corespondență: 1921-1931
Cuprinsul dosarului: CĂLUGĂRIŢA, com. Bâra, jud. Roman - biserica Naşterea Maicii Domnului -chestionar; Bâra - biserica Sf. Voievozi - chestionar; Oţeleni - biserica Sf. Voievozi - Chestionar şi deviz reparaţii.
Observații: Satul Călugărița actual Negrești, com. Bâra. Sat Oțeleni, com. Bâra, jud. Neamț actual com. Oțeleni, jud. Iași.
Nr. filelor: 31
Număr dosar: 0904