0896 | Biserica „Cuvioasa Paraschiva, sat Călinești, oraș Brezoi, VL-II-m-B-09706; Biserica „Sf. Gheorghe”, sat Călinești, oraș Brezoi, jud. Vâlcea; Biserica „Toți Sfinții”, sat Proieni, oraș Brezoi, VL-II-m-B-09885; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Balota, com. Racovița, jud. Vâlcea

Denumire: Biserica „Cuvioasa Paraschiva, sat Călinești, oraș Brezoi, VL-II-m-B-09706; Biserica „Sf. Gheorghe”, sat Călinești, oraș Brezoi, jud. Vâlcea; Biserica „Toți Sfinții”, sat Proieni, oraș Brezoi, VL-II-m-B-09885; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Balota, com. Racovița, jud. Vâlcea
cod LMI: VL-II-m-B-09706; VL-II-m-B-09885
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1921-1940
Cuprinsul dosarului: CĂLINEŞTI, jud. Vâlcea - biserica Cuv. Paraschiva - chestionar deviz refacere şi întreţinere; biserica Sf. Gheorghe - deviz consolidare; Sărăcineşti - biserica de lemn - chestionar; Proeni - bis. Toţi Sfinţii - chestionar, referat despre starea picturii, caiet de sarcini, istoric, deviz reparaţii, planşe-reveleu; Semnatari: N. Ghika-Budeşti, episcop Nifon Craioveanul, I.- Mihail, I. L. Atanasescu.
Observații: Sat Sărăcinești, com. Călinești, jud. Vâlcea actual sat Balota, com. Racovița, jud. Vâlcea.
Nr. filelor: 79
Număr dosar: 0896