0917 | Mănăstirea Căscioarele (Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, turn clopotniță), sat Căscioarele, com. Găiseni

Denumire: Mănăstirea Căscioarele (Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, turn clopotniță), sat Căscioarele, com. Găiseni
cod LMI: GR-II-a-B-14959
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1929-1930
Cuprinsul dosarului: CĂSCIOARELE, jud. Vlaşca - bis. Intrarea în Biserică - chestionar, referat despre pictură, deviz restaurare arh. şi pictură, caiet de sarcini, corespondenţă. Semnatari: I. Mihail, N. Ghika-Budeşti, Em. Costescu.
Nr. filelor: 75
Număr dosar: 0917