0916 | Fostul schit Strâmbul (Biserica „Sf. Nicolae”, ruine chilii), sat/ com. Găiseni

Denumire: Fostul schit Strâmbul (Biserica „Sf. Nicolae”, ruine chilii), sat/ com. Găiseni
cod LMI: GR-II-a-A-14992
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1921-1944
Cuprinsul dosarului: CĂSCIOARELE, jud. Ilfov - bis. Sf. Nicolae - chestionar; Găiseni - fostul schit Găiseni - descriere degradare, deviz restaurare. Semnatari: H. Teodoru, V. Moisescu.
Nr. filelor: 46
Număr dosar: 0916