0921 | Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Steic, com. Cătunele; Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, sat/ com. Cătunele

Denumire: Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Steic, com. Cătunele; Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, sat/ com. Cătunele
cod LMI: GJ-II-m-B-09386; GJ-II-m-B-09269
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1927
Cuprinsul dosarului: CĂTUNELE, jud. Mehedinţi - bisericile Adormirea Maicii Domnului şi Naşterea Maicii Domnului. Chestionare.
Nr. filelor: 16
Număr dosar: 0921