0837 | Biserica „Sf. Voievozi”, sat Lunca, com. Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea.

Denumire: Biserica „Sf. Voievozi”, sat Lunca, com. Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea.
Județ: Tulcea
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: CANLÂ BUCEAG, jud. Tulcea. Biserica Sf. Voievozi. Chestionar.
Observații: Sat Canlâ Bugeac actual Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 0837