2093 | Biserica „Sf. Voievozi”, sat Izvoarele, comuna Izvoarele; Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, sat Costeni, comuna Măneciu; Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” a Schitului Crasna, sat Schiulești, comuna Izvoarele; Mănăstirea Turnu a lui Antonie Vodă (Târgșor), sat Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi

cod LMI: PH-II-m-A-16514; PH-II-a-A-16607; PH-II-m-A-16255; PH-II-m-B-16773
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Prahova, comuna Isvoarele, Biserica „Sf. Voievozi” (1854). Cătun Costeni, comuna Isvoarele, Biserica „Sf. Trei Ierarhi” (1856). Comuna Isvoarele, Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” a Schitului Crasna (1828). Chestionare. Corespondență - solicitare fonduri reparație. Deviz-reparații Schitul Crasna (1927). Antemăsurătoare-deviz - reparație schit (1946). Referate. Raport deplasare la Schitul Crasna. Schiță - plan de situație al schitului. Adrese privind deteriorarea schitului (cutremurul din 1940). Plan de situație al construcțiilor (biserică, chilii, fântână, clopotniță). Ploiești, Casa Prodan, Adresă privind reparația. Mănăstirea Târgșor, Adresă - restaurare.
Observații: Cătunul Costeni, actualmente sat în comuna Măneciu. În dosar există referiri și la Biserica din Cepari, județul Argeș.
Nr. filelor: 33
Număr dosar: 2093