2147 | Biserica „Sf. Voievozi”, sat Lespezi, comuna Lespezi; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bursuc, comuna Lespezi; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”; Biserica „Sf. Mucenic Dumitru”, sat Hârtoape, comuna Lespezi; Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”, sat Heci, comuna Lespezi.

Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: Județul Suceava, comuna Lespezile, Biserica parohială „Sf. Voievozi” (1860). Comuna Lespezile, cătun Bursuc, Biserica filială „Adormirea Maicii Domnului” (1863), Biserica filială „Cuvioasa Paraschiva” (1918). Comuna Lespezi, cătun Hârtoapele, Biserica „Sf. Mucenic Dumitru” (1880-1892). Comuna Lespezi, cătun Heciu, Biserica de lemn „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” (1787). Chestionare, corespondență parohia Heci și Comisiune, referitor la biserica de lemn „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”. Delegație și raport despre biserica de lemn făcute de arhitectul Ștefan Balș. Ante-măsurătoare-deviz restaurare biserică de lemn. Plic cu schițe-releveu, descriere (3 file), autor arhitect Șt. Balș.
Observații: În chestionare apare județul Suceava (1921), în corespondență apare județul Baia (1931). Comuna Lespezi aparține acum de județul Iași.
Nr. filelor: 28
Număr dosar: 2147