2151 | Biserica „Sf. Dumitru” (Biserica rotundă), sat Lețcani, comuna Lețcani; Biserica de lemn (dispărută), sat Ursoaia, comuna Românești; Biserica de lemn (dispărută), sat Cogeasca, comuna Lețcani

cod LMI: IS-II-m-A-04190; IS-II-m-B-04127
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Iași, comuna Cucuteni, sat Lețcani, Biserica „Sf. Spiridon” (1740/1863). Comuna Lețcani, sat Ursoaia, Biserica de lemn. Comuna Cucuteni, sat Cogeasca-Veche, Biserica de lemn. Chestionar. Corespondență (adrese, referate) privind reparația Bisericii „Sf. Spiridon”, avariată de cutremurul din 1940. Contract lucrări reparație. Deviz estimativ. Memoriu justificativ. Caiet de sarcini. Borderou. Bazele și analiza prețurilor. Transcriere act comemorativ, istoric Biserica „Sf. Spiridon”. Adresă - Biserica de lemn din Ursoaia. Schițe releveu - Biserica de lemn din Cogeasca-Veche
Observații: Biserica de lemn din Ursoaia (sat actualmente în comuna Românești) -neidentificată, existând o biserică de zid cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Biserica de lemn din Cogeasca-Veche (actualmente sat Cogeasca în comuna Lețcani) - neidentificată, existând o biserică de zid cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, clasată în LMI.
Nr. filelor: 58
Număr dosar: 2151