2154 | Biserica de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Licurici, comuna Licurici; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Frumușei, comuna Licurici; Biserica Sf. Voievozi”, sat Licurici, comuna Licurici.

cod LMI: GJ-II-m-B-09322
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, comuna Frumușei, cătun Licuriciu, Biserica filială „Sf. Nicolae și Nașterea Maicii Domnului” (1912-1919). Comuna Frumușei, sat Licuriciu (cătun Licuriciu de Jos), Biserica „Sf. Voievozi”(1907-1910). Comuna Frumușei, sat Licuriciu (cătun Licuriciu de Sus), Biserica de lemn filială „Intrarea în Biserică” (1818). Chestionare, corespondență între parohie, Comisiunea Regională Oltenia a Monumentelor Istorice și Ministerul Instrucțiunii, respectiv Comisiunea Monumentelor Istorice București. Deviz privind reconstruirea bisericii de lemn din Licuriciu de Sus. Corespondență între Episcopia Râmnicului Noului Severin și Comisiune referitor la restaurarea bisericii de lemn „Intrarea în Biserică”, monument istoric. Raport-referat-delegație arhitect I. L. Atanasescu, șeful Comisiei Monumentelor Istorice - Regionala Oltenia. Proces verbal de recepție din anul 1938 între arhitectul Atanasescu și dirigintele de șantier pentru lucrări de întreținere și consolidare la biserica „Intrarea în Biserică”.
Observații: Comuna Frumușeni a devenit sat Frumușeni parte a comunei Licurici.
Nr. filelor: 23
Număr dosar: 2154