2188 | Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, sat Lungani, comuna Lungani

Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Iași, comuna Lungani, cătunul Lungani, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” (1813-1825). Chestionar. Adresă a parohiei Goești, sat Lungani, comuna Lungani, județul Iași, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un deviz. Adresă a Serviciului Tehnic al Județului Iași, către Comisiunea Monumentelor Istorice, referitoare la executarea lucrărilor conform devizului, la biserică. Solicitare de aprobare lucrări de reparare a bisericii din partea parohiei Goești, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Antemăsurători și devize estimative pentru lucrări de ancorare a bisericii.
Nr. filelor: 7
Număr dosar: 2188